icon-place

بورس اوراق بهادار

17 0 + سال سابقه
3600000000 0 برگه سهام
3400 0 + سهامدار

سامانه سهامداران


 


سامانه سهامداران


اینترانت مپنا


اینترانت مپنا


صندوق سرمایه گذاری


صندوق سرمایه گذاری


ثبت نام جدید


ثبت نام جدید

Inv_ic_pencil

بازار خرید و فروش سهام

تمام سهامداران محترمی که درخواست خود را در بازار ثبت نموده اند می توانند بمنظور خذف و یا تغییر درخواست خود با واحد امور سهام شرکت هماهنگ نمایند. ورود
icon-place
icon-place

شرکت های همکار

icon-place
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام) در تاریخ 22 شهریور ماه 1384 تحت شماره 254720 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و طی نامه شماره 121/169298 مورخ یکم اسفند ماه 1390 از سازمان بورس و اوراق بهادار، نام این شرکت به عنوان نهاد مالی به شماره 11011 نزد سازمان مذکور ثبت گردیده است. این شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی گروه مپنا (سهامی عام) می باشد .