خرید سهام شرکت سرمایه¬گذاری کارکنان گروه مپنا توسط شرکت خودباوران افق آسیا
1397/12/14

به اطلاع کلیه سهامداران محترم (کارکنان) که قصد فروش سهام شرکت سرمایه­گذاری کارکنان گروه مپنا به دیگر همکاران را دارند .....