رقم تاریخی شاخص کل بورس
رقم تاریخی شاخص کل بورس
1397/05/09

شاخص کل در رقم تاریخی 120 هزار واحدی قرار گرفت