شاخص کل در رقم تاریخی 123 هزار واحدی قرار گرفت.
1397/05/10

در معاملات دیروز و امروز چهارشنبه مورخ 1397/05/10 بازار سهام شاخص کل، با 7،190 واحد رشد، عدد 123.951 را ثبت نمود.