معاملات بازار توافقی فرابورس ایران با معامله سهام سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد «وکمپنا» آغاز شد.
معاملات بازار توافقی فرابورس ایران با معامله سهام سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد «وکمپنا» آغاز شد.
1402/07/15

معاملات بازار توافقی فرابورس ایران با معامله سهام سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد «وکمپنا» آغاز شد.  

معاملات بازار توافقی فرابورس ایران با معامله سهام سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد «وکمپنا» آغاز شد.