آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و  عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومی فوق العاده صاحبان سهام

   بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و  عمومی فوق العادهصاحبان سهام...........

اطلاعیه نحوه برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

نظر به برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ 1399/06/29 و شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا موارد زیر را به استحضار سهامداران محترم(کارکنان) میرساند:

اطلاعیه برنامه زمان¬بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می­رساند، برنامه زمان­بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی (صرفاً کارکنان گروه مپنا) برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 به شرح زیر بوده و سود سهام مصوب بر اساس تاریخ­های اعلام شده پرداخت خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه در تهران میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14 ، طبقه اول ساختمان مركزي شرکت...