«اطلاعیه نقل و انتقال سهام»

«اطلاعیه نقل و انتقال سهام»

به اطلاع سهامداران محترم می رساند:با توجه به ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام مورخ 1400/06/15 و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص مجمع عمومی فوق العاده به منظور ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و اقدامات آتی به منظور برگزاری مجمع سهامی عام این...

مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/28

مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/28

طي دعوت به عمل آمده توسط هيأت مديره مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5259 مورخ 1400/06/16 جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت سرمايه­ گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 در تهران ،‌ بلوار میرداماد، نبش کجور، پلاك 231 ساختمان...

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص به شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت...