مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه در تهران میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14 ، طبقه اول ساختمان مركزي شرکت...

اگهی دعوت به مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام

اگهی دعوت به مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام

   بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه در تهران میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14 ، طبقه اول ساختمان...

مقایسه سود و ارزش روز دارایی ­های شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

مقایسه سود و ارزش روز دارایی­ های شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا نکته قابل تأمل تفکیک سود حاصل از عملکردو افزایش ثروت ناشی از ارزش روز دارایی ­هامی ­باشد. لذا توصیه این شرکت به سهامداران (به ویژه کارکنان) نگهداری سهم و یا معامله آن به ارزش واقعی (ذاتی...