«اطلاعیه نقل و انتقال سهام»
«اطلاعیه نقل و انتقال سهام»
1400/08/17

به اطلاع سهامداران محترم می رساند:با توجه به ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام مورخ 1400/06/15 و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص مجمع عمومی فوق العاده به منظور ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و اقدامات آتی به منظور برگزاری مجمع سهامی عام این شرکت، تا اطلاع ثانوی و تعیین و تکلیف موارد فوق امکان نقل و انتقال سهام فراهم نمی باشد. بدیهی است پس از تشکیل و ثبت صورتجلسات مجامع مراتب نقل و انتقال سهام اطلاع رسانی خواهد شد.

«اطلاعیه نقل و انتقال سهام»