"اطلاعیه انتشار اوراق جدید سهام"
1397/09/20

به اطلاع کلیه سهامداران محترم ،بویژه همکاران گرامی میرساند که برگه های جدید سهام این شرکت(با سرمایه 3000 میلیارد ریالی) ،  ظرف هفته آتی آماده تحویل  از طریق نمایندگان معرفی شده شرکتهای گروه میباشد بدیهی است از این تاریخ کلیه اوراق قدیمی سهام (با سرمایه 1500 میلیارد ریالی) فاقد اعتبارمیباشد.