تصویب تقسیم سود 300 ریال در مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا
تصویب تقسیم سود 300 ریال در مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا
1402/04/26

مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا(سهامی عام) روز چهارشنبه 21 تیر 1402 برگزار ‌شد و تقسیم 300 ریال سود نقدی به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 به تصویب رسید.

تصویب تقسیم سود 300 ریال در مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا