فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی در سامانه سجام
فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی در سامانه سجام
1401/01/27

فراخوان ثبت نام و تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی  https://www.sejam.ir روزنامه دنیای اقتصاد (شنبه 1400/01/27)

فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی در سامانه سجام