مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/28
مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/28
1400/06/28

طي دعوت به عمل آمده توسط هيأت مديره مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5259 مورخ 1400/06/16 جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت سرمايه­ گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 در تهران ،‌ بلوار میرداماد، نبش کجور، پلاك 231 ساختمان مرکزی مپنا تشکیل گردید.

مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/28