اطلاعیه برنامه زمان¬بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می­رساند، برنامه زمان­بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی (صرفاً کارکنان گروه مپنا) برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 به شرح زیر بوده و سود سهام مصوب بر اساس تاریخ­های اعلام شده پرداخت خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه در تهران میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14 ، طبقه اول ساختمان مركزي شرکت...

اگهی دعوت به مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام

اگهی دعوت به مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام

   بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه در تهران میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14 ، طبقه اول ساختمان...