مقایسه سود و ارزش روز دارایی ­های شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

مقایسه سود و ارزش روز دارایی­ های شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا نکته قابل تأمل تفکیک سود حاصل از عملکردو افزایش ثروت ناشی از ارزش روز دارایی ­هامی ­باشد. لذا توصیه این شرکت به سهامداران (به ویژه کارکنان) نگهداری سهم و یا معامله آن به ارزش واقعی (ذاتی...

 اطلاعیه نقل و انتقال سهام

اطلاعیه نقل و انتقال سهام

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران گروه مپنا که سهام "شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا "متعلق به خود را بصورت وکالتی بین خودشان نقل و انتقال داده اند می رساند ، جهت انجام تشریفات ثبت نقل و انتقال در دفتر سهام ، نسبت به تکمیل فرم پیوست (بهمراه مدارک) و ارسال آن به این...

اطلاعیه برنامه زمان¬بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

اطلاعیه برنامه زمان¬بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می­رساند، برنامه زمان­بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی (صرفاً کارکنان گروه مپنا) برای سال مالی منتهی به 30/09/1397 به شرح زیر بوده و سود سهام مصوب قبل از مهلت قانونی و بر اساس تاریخ­های اعلام...

"اطلاعیه انتشار اوراق جدید سهام"

به اطلاع کلیه سهامداران محترم ،بویژه همکاران گرامی میرساند که برگه های جدید سهام این شرکت(با سرمایه 3000 میلیارد ریالی) ،  ظرف هفته آتی آماده تحویل  از طریق نمایندگان معرفی شده شرکتهای گروه میباشد بدیهی است از این تاریخ کلیه اوراق قدیمی سهام (با سرمایه 1500...