افزایش سرمایه - تکمیلی

پیرو اطلاعیه مورخ 96/06/25 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 150 میلیارد تومان به مبلغ 300 میلیارد تومان و از محل سود  انباشته، به اطلاع کلیه سهامدارن محترم می رساند که بدلیل محدودیت و طولانی شدن پروسه ثبت قانونی تغییرات اعضاء هیئت مدیره که در تاریخ 96/10/09 مرتفع گردید،...

افزایش سرمایه

به اطلاع کلیه سهام‌داران گرامی می‌رساند، براساس مصوبه اخیر هیات مدیره، همچنین تأیید حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ 150 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش یابد و این مهم از طریق برگزاری مجمع فوق‌العاده و ظرف حداکثر...

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

پیرو مذاکرات بعمل آمده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، هیات مدیره  مقرر نمود تا نسبت به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به میزان 100% از محل سود انباشته اقدام و پس از دریافت گزارش بازرس قانونی شرکت ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام گرددلذا در راستای مصوبه...

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

از كليه سهام‌داران شركت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا يا نمايندگان قانوني آنان دعوت می‌شود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام كه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 30 فروردین ماه جاری در طبقه یازدهم ساختمان مرکزی شرکت مپنا برگزار مي‌شود حضور یابند.

عدم ثبت نقل و انتقال سهام توسط شرکت

عدم ثبت نقل و انتقال سهام توسط شرکت

با توجه به پایان سال مالی شرکت و مجمع پیش رو و لزوم ثبت نقل و انتقالات انجام شده نزد اداره ثبت شرکتها از تاریخ امروز 23 بهمن 95 هیچگونه نقل و انتقال سهام در دفتر شرکت تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.ضمنا" هرگونه نقل و انتقال وکالتی ، صلح و غیره از تاریخ مذکور به بعد مورد...