آدرس و تلفن شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان مپنا
 
  • آدرس : تهران - خیابان گاندی جنوبی-خیابان بیست و سوم- پلاک 14 طبقه اول
  • کد پستی : 1517935811
  • تلفن : 23151250
  • تلفن امور سهام : 23153456 آقای محمد دادگر
  • فکس : 88882830
ارتباط با واحد امور سهام
 
  • تلفن امور سهام : 23153456 آقای محمد دادگر