ابتدا به پرتال شرکت مراجعه و پس از دریافت برگه نقل و انتقال سهام نسبت به تکمیل و ارسال مدارک به شرکت اقدام نمایید.
ابتدا به قسمت پرتال سهام داران در سایت شرکت مراجعه و نام کاربری و رمز خود را وارد کنید و پس از آن به صورت آنلاین نسبت  به چاپ برگه سهم اقدام نمایید.